کواکتیو کوچینگ

چارچوبی قطعی برای تحول در کار و زندگی

دنیایی برای خلق گفتگوهای آگاهی‌ دهنده

 

این کتاب مدل منسجمی برای کوچینگ است و اصول، روش‌ها، مفاهیم و مهارت‌های عملی را برای کوچینگ ارائه می‌کند. کتاب کواکتیو کوچینگ نشان می‌دهد چطور می‌توان کوچینگ را به شکل مؤثری پیاده کرد.

"کواکتیو کوچینگ، کتاب مقدس راهنماهای کوچینگ باقی خواهد ماند. این کتاب با رویکردی متمایز و قدرتمند نوشته شده است و هیچ کتاب دیگری نمی‌تواند ابزارها، مهارت‌ها و اصول بنیادین موردنیاز برای موفقیت در این روابط سرنوشت‌ساز را در اختیارتان قرار دهد."

استفن آر. کاوی
نویسندهٔ کتاب‌های هفت عادت مردمان مؤثر و پیشوای درون من

"نویسندگان در کتاب خود با عنوان کواکتیو کوچینگ، کوچینگ را از یک ابزار آموزشی صرف به هنر تبدیل کرده‌اند! به‌ندرت چنین نقشهٔ راه روشنی برای مبارزه با کارهایی که خواسته‌ها، برنامه‌ها و رؤیاها را به باد فنا می‌دهند، به چشمم خورده است. مشارکت، همکاری و یکپارچگی، همگی مؤلفه‌های حیاتی رابطهٔ کاری موفقیت‌آمیزند."

مارشال گلداسمیت
نویسنده کتابهای پرفروش موجو و این کافی نیست

کواکتیو کوچینگ

چارچوبی قطعی برای تحول در کار و زندگی

هنوز کتاب را تهیه نکردی؟ همین الان سفارش بده.