این است بازاریابی
این است بازاریابی

این است بازاریابی

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: آموخته
  • نویسنده ست گادین
  • ترجمه فاطمه علی پور تنگسیری
  • انتشارات آموخته
  • شابک ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۰۴۷۲
امتیاز کتاب: 100
تماس بگیرید
موجود است

فقط 3 تا باقیمانده

تماس بگیرید