تغییر آفرین (چگونه نظر دیگران را تغییر دهیم)
تغییر آفرین (چگونه نظر دیگران را تغییر دهیم)

تغییر آفرین (چگونه نظر دیگران را تغییر دهیم)

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: نوین
  • مدت آماده سازی 1 ساعت
امتیاز کتاب: 10
95,000 تومان
موجود است
95,000 تومان
خرید محصول