جعبه ابزار برنامه ریزی
جعبه ابزار برنامه ریزی

جعبه ابزار برنامه ریزی

ویژگی های کتاب

  • نویسنده: شکوه فریدفر
  • سال انتشار: 1400

توضیحات

وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه ما بتوانیم برنامه‌ریزی‌ برای برنامه‌ها و کارهایمان داشته باشیم باید از یک دفتر تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنیم. جعبه ابزار برنامه ریزی می‌تواند کمک بزرگی در این موضوع به ما کند.