دانش حیرت آور جلسات (چگونه تیم خود را به سوی عملکردی بهتر رهبری کنید)
دانش حیرت آور جلسات (چگونه تیم خود را به سوی عملکردی بهتر رهبری کنید)

دانش حیرت آور جلسات (چگونه تیم خود را به سوی عملکردی بهتر رهبری کنید)

امتیاز کتاب: 10
67,000 تومان
موجود است
67,000 تومان
خرید محصول