زنان نامرئی (افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان)
زنان نامرئی (افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان)

زنان نامرئی (افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان)

امتیاز کتاب: 10
94,000 تومان
موجود است
94,000 تومان
خرید محصول