فقر احمق می کند
فقر احمق می کند

فقر احمق می کند

ویژگی های کتاب
  • نویسنده: سند هیل مولاینیتن/ الدار شفیر
  • ترجمه: سید امیرحسین میرابوطالبی
  • شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۹۱-۵۰-۹
  • انتشارات: ترجمان
توضیحات

15%
84,150 تومان
خرید محصول