فقر احمق می کند
فقر احمق می کند

فقر احمق می کند


ویژگی های کتاب
  • نویسنده سند هیل مولاینیتن/ الدار شفیر
  • ترجمه سید امیرحسین میرابوطالبی
  • شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۹۱-۵۰-۹
  • انتشارات ترجمان
تماس بگیرید