واقع نگری
واقع نگری

واقع نگری


ویژگی های کتاب
  • انتشارات: میلکان
  • مترجمین عاطفه هاشمی/سیدحسن رضوی
  • انتشارات میلکان
  • شابک ۹۷۸۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰
  • تعداد صفحه 289
امتیاز کتاب: 100
تماس بگیرید
موجود نیست
تماس بگیرید