پکیج تاثیرگذاری
پکیج تاثیرگذاری
پکیج تاثیرگذاری
پکیج تاثیرگذاری

پکیج تاثیرگذاری


ویژگی های کتاب
خلاصه

پکیج تاثیرگذاری شامل:1)کتاب چگونه فردی بانفوذ باشیم 2)تاثیرگذار و کلیدی شو

سود شما از پکیج: 0 تومان
امتیاز کتاب: 10
تماس بگیرید
موجود نیست
کتابهای پکیج
مبلغ کل محصولات پکیج 0 تومان
تماس بگیرید