پکیج تاثیرگذاری
پکیج تاثیرگذاری
پکیج تاثیرگذاری
پکیج تاثیرگذاری

پکیج تاثیرگذاری

ویژگی های کتاب
توضیحات

پکیج تاثیرگذاری شامل:1)کتاب چگونه فردی بانفوذ باشیم 2)تاثیرگذار و کلیدی شو

امتیاز کتاب: 10
130,000 تومان
موجود نیست
کتابهای پکیج
130,000 تومان