پکیج تفکر جدید
پکیج تفکر جدید
پکیج تفکر جدید
پکیج تفکر جدید

پکیج تفکر جدید

ویژگی های کتاب
توضیحات

پکیج تفکر شامل:۱)تفکر نامطمئن ۲(تفکر زائد

امتیاز کتاب: 10
160,000 تومان
موجود است
کتابهای پکیج
160,000 تومان
خرید محصول