پکیج  تیم سازی  2
پکیج  تیم سازی  2
پکیج  تیم سازی  2
پکیج  تیم سازی  2

پکیج تیم سازی 2

ویژگی های کتاب
خلاصه

پکیج کار تیمی 2 شامل دو کتاب : 17اصل کار تیمی و مزیت میباشد

امتیاز کتاب: 10
تماس بگیرید
موجود است
کتابهای پکیج
تماس بگیرید