پکیج رشد جدید
پکیج رشد جدید
پکیج رشد جدید
پکیج رشد جدید

پکیج رشد جدید

ویژگی های کتاب
توضیحات

پکیج رشد شامل:1)کتاب خلق یک کسب وکار ثروتساز 2) یادداشت هایی برای موفقیت در کسب و کار 2)رشد ده هزار برابری

امتیاز کتاب: 10
180,000 تومان
موجود است
کتابهای پکیج
180,000 تومان
خرید محصول