پکیج کسب وکار جدید
پکیج کسب وکار جدید
پکیج کسب وکار جدید
پکیج کسب وکار جدید

پکیج کسب وکار جدید

ویژگی های کتاب
توضیحات

پکیج کسب وکار شامل:1)رهبران موفق بهترین سوال ها را می پرسند 2) مدیران بزرگ به دنیا نمی آیند، ساخته می شوند

امتیاز کتاب: 10
131,000 تومان
موجود نیست
کتابهای پکیج
131,000 تومان