پکیج کارآفرین
پکیج کارآفرین
پکیج کارآفرین
پکیج کارآفرین

پکیج کارآفرین

ویژگی های کتاب
توضیحات

پکیج کارآفرین شامل:1)با چرا شروع کنید 2 )رهبر آفرینی

امتیاز کتاب: 10
213,000 تومان
موجود نیست
کتابهای پکیج
213,000 تومان