پکیج فروش هیجانی
پکیج فروش هیجانی
پکیج فروش هیجانی
پکیج فروش هیجانی

پکیج فروش هیجانی

ویژگی های کتاب
خلاصه

پکیج فروش شامل:۱)نقش هوش هیجانی در فروش ۲)فروشندگی

تماس بگیرید
موجود است
کتابهای پکیج
تماس بگیرید