پکیج کشف جدید
پکیج کشف جدید
پکیج کشف جدید
پکیج کشف جدید

پکیج کشف جدید

ویژگی های کتاب
توضیحات

پکیج کشف شامل:1)کشف توانمندی ها 2) ذهنیت راه پله ای

امتیاز کتاب: 10
175,000 تومان
موجود است
کتابهای پکیج
175,000 تومان
خرید محصول