کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی
کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی

کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی

ویژگی های کتاب

  • برند: نگاه نوین
  • نویسنده: گرنت کاردون
  • تعداد صفحات: 260

توضیحات

اگر کتاب هایی در حوزه اقتصاد خوانده باشید میدانید که اقتصاد ماهیت چرخه ای دارد و می توان آن را به فصول سال تشبیه کرد که همواره می چرخد؛ از بهار شروع می شود به تابستان می رسد و با پاییز ادامه می یابد پس از ان به زمستان می رسد و دوباره و چندباره این سیکل تکرار می شود. با خواندن کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی متوجه می شوید که چرخه اقتصادی هم همینگونه است و باعث می شود مدام بازی عوض شود و در این بیم تنها کسانی در قدرت می مانند یا رشد میکنند که خ