کتاب بخواهید و به شما داده می شود
کتاب بخواهید و به شما داده می شود

کتاب بخواهید و به شما داده می شود

ویژگی های کتاب

  • برند: نگاه نوین
  • شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۱۳-۲۳-۸
  • موضوع: روح نگاری

توضیحات

شاید کتاب های زیادی در حوزه موفقیت خوانده باشید اما همچنان از تاثیر نداشتن این آموزه ها در زندکی تان گله مند هستنید. ممکن است برایتان روزمره گی ها  و مشکلاتی که هر روز با آن روبرو می شوید ، باعث می شود آن شور و شوقی که بعد از شرکت در یک دوره، سیمنار یا خواندن یک کتاب عالی تجربه کرده اید یا کم فایده بندانید و خود را در گردابی بدانید که رها شدن از آن تقریباً غیر ممکن است. استر و جری هیکس در کتاب بخواهید و به شما داده شود به بیان عللت وقوع این پدیده پرداخته اند. در ابتدا احساس شما را