کتاب برای رسیدن به موفقیت وسواسی باشید یا معمولی باقی بمانید
کتاب برای رسیدن به موفقیت وسواسی باشید یا معمولی باقی بمانید

کتاب برای رسیدن به موفقیت وسواسی باشید یا معمولی باقی بمانید

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: ذهن آویز
  • نویسنده: گرنت کاردون
  • مترجم: سوگند سیوانی
توضیحات

فروشنده : کتابدان
امتیاز محصول: 10
92,000 تومان
موجود است