کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو
کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو

کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو

ویژگی های کتاب

  • برند: نگاه نوین
  • تعداد صفحات: 182
  • نویسنده: دنیل پریستلی

توضیحات