کتاب جوان و ثروتمند بازنشسته شوید
کتاب جوان و ثروتمند بازنشسته شوید

کتاب جوان و ثروتمند بازنشسته شوید

ویژگی های کتاب

  • برند: آوین
  • موضوع: امور مالی شخصی،امنیت
  • نویسنده: رابرت کیوساکی، شارون. ال. لچتر

توضیحات