کتاب خرده عادت ها
کتاب خرده عادت ها

کتاب خرده عادت ها

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: میلکان
  • تعداد صفحات: 254
  • نویسنده: جیمز کلییر
توضیحات

امروزه اکثر افراد برای انجام کارهایشان با مشکل مواجه هستند؛ چراکه انجام کارها نیازمند زمان است و معمولاً افراد زمان کافی ندارند. کتاب خرده عادت ها که البته برخی از مترجمان آن را عادت های اتمی نیز ترجمه کرده اند کتابی است که توسط جیمز کلییر نوشته شده است. این کتاب راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت های خوب و از بین بردن عادت های بد است. اما این کتاب چگونه می تواند این چنین به ما کمک کند؟ جیمز کلییر در این کتاب روش جالبی