کتاب ذهن حواس جمع
کتاب ذهن حواس جمع

کتاب ذهن حواس جمع

ویژگی های کتاب

  • برند: آموخته
  • مترجم: فاطمه علی پور تنگسیری
  • قطع: رقعی

توضیحات

امروزه با رشد شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی، افراد روزانه از اطلاعات مختلفی باخبر می شوند. اگرچه این موارد موجب افزایش آگاهی افراد شده، کاهش تمرکز در انجام اومور جدی و مهم را به دنبال داشته است. کتاب ذهن حواس جمع راهکارهایی مناسب برای افزایش تمرکز در امور مهم زندگی را ارائه می دهد. نیر ایال در کتابش تکنیک هایی را ارائه داده است تا بتوانید بر عوامل برهم زننده خارجی مانند تماس های و پیام های تلفنی مدیریت داشته باشید و تمرکز ذهنتان به عوامل محیطی پرت نشود