کتاب رشد فردی به سبک یک مریخی شگفتانه
کتاب رشد فردی به سبک یک مریخی شگفتانه

کتاب رشد فردی به سبک یک مریخی شگفتانه

ویژگی های کتاب
توضیحات

همه انسان‌ها ذاتاً تمایل به رشد و پیشرفت دارند. اگر هدف را مانند یک سفر هیجان‌انگیز تصور کنیم،اتفاقات غیرمنتظره‌ای پیش روی ما است. پس باید در برابر این اتفاقات درست و با انعطاف انتخاب کنیم. اما شاید بپرسید اگر در میانه راه از ادامه آن منصرف شدیم باید چه کنیم؟ باید گفت حتی در صورت اجبار به تغییر مسیر یا هدفتان، باز هم مهم است که چه نتیجه‌ای از سفر گرفتید و در میانه مسیر چه تجربیاتی کسب کرده اید. آیا چیزهایی که در حین سفر به دست آورده‌اید، ارزش دارایی‌های از دست رف