کتاب رهبران موفق بهترین سوال ها را می پرسند
 کتاب رهبران موفق بهترین سوال ها را می پرسند

کتاب رهبران موفق بهترین سوال ها را می پرسند

ویژگی های کتاب

  • برند: ابوعطا
  • سال انتشار: 1397
  • نویسنده: جان سی مکسول

توضیحات