کتاب سفر به ثمر
کتاب سفر به ثمر

کتاب سفر به ثمر

ویژگی های کتاب

توضیحات

ظرف شکسته، طلای گرانبها ژاپنی ها رسم عجیب و جالبی دارند. هر ظرفی که می‌شکند، فرصتی دارد برای گرانبها شدن! چرا؟ ظرف شکسته را که باید انداخت دور یا شکسته‌بندی‌اش کرد نهایتاً هم مثل اولش نمی‌شود. اما گرانبها شدن همین‌جا می‌تواند اتفاق بیفتد، در مرحله شکسته‌بندی. ژاپنی‌ها ظروف شکسته را با طلا به هم می‌چسبانند و پس‌ازآن است که ظرف شکسته عیاری بیشتر از قبلش پیدا می‌کند. شکست‌ها