کتاب صبح جادویی
کتاب صبح جادویی

کتاب صبح جادویی

ویژگی های کتاب

توضیحات

حتی پرمشغله‌ترین افراد هم با صرف روزی 6 دقیقه اما درازمدت می‌توانند به رشد شخصی برسند. هال الرود نویسنده کتاب صبح جادویی از رازی سخن می‌گوید که شاید برای خیلی از افراد ملموس نباشد درحالی‌که می‌تواند زندگی شمارا دگرگون کند. این روش بارها در سراسر دنیا به کار گرفته‌شده و نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته است. هال الرود یکی از سخنرانان برجسته‌ی آمریکا و البته مربی برتر آمریکا، دونده‌ی ماراتن، یک تاجر