کتاب طراحی ارزش پیشنهادی
کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

ویژگی های کتاب
توضیحات

فروشنده : کتابدان
امتیاز محصول: 10
69,000 تومان
موجود نیست