کتاب مرد واقعی اثر دارن هاردی
کتاب مرد واقعی اثر دارن هاردی

کتاب مرد واقعی اثر دارن هاردی

ویژگی های کتاب

توضیحات

اگر کتاب‌های موفقیت را دنبال می‌کنید، نام دارن هاردی برای شما آشنا است. دارن هاردی که بیشتر با کتاب معروفش یعنی کتاب اثر مرکب* مشهور است، ازجمله کارآفرینان در ایالات‌متحده و همچنین مدیرعامل و ناشر مجله موفقیت است. او البت