کتاب نسل سوم بازاریابی
کتاب نسل سوم بازاریابی

کتاب نسل سوم بازاریابی

ویژگی های کتاب

توضیحات

فیلیپ کاتلر از جمله نویسندگان و متفکران حوزه بازاریابی است که همواره در تلاش است تا با مقالات و کتاب هایش ایده‌های نوین را به مخاطب عرضه کند. اگرچه از اولین چاپ کتاب نسل سوم بازاریابی سالها است که می‌گذرد، همچنان مخاطبان و طرفداران زیادی دارد و همچنان سودمند و قابل استفاده است. نسل اول و دوم بازاریابی کاتلر در نسل اول بازاریابی به تولید انبوه تمرکز داشته است و طبق آن دیدگاه، فروش و بازاریابی را مترادف می‌داند. او در ادامه، نسل دوم بازاریابی را مطرح