کتاب نوآوری چابک
کتاب نوآوری چابک

کتاب نوآوری چابک

ویژگی های کتاب

  • برند: اشراقی
  • شابک: 978-600-7505-07-6
  • انتشارات: اشراقی

توضیحات

با پیشرفت سریع تکنولوژی، سازمان‌ها برای بقا نیاز به تغییر در رویکردهایشان دارند. کتاب نوآوری چابک، کتابی مفید در حوزه مدیریت است که می تواند شروعی برای دگرگونی شرکت ها و سازمان ها باشد. لانگ دان موریس در این کتاب سعی داشته تا ارتباطی میان دنیای نوآوری چابک و نوآوری صنعتی ایجاد کند که این مسئله می تواند زمینه ساز تغییر شکل تیم های خودسازمان‌ده برای حرکت به سمت بهینه سازی و شکوفایی آن‌ها باشد. اگرچه این کتاب در حوزه فناوری چابک است، دید استراتژیک مناسبی دارد که نشا