کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: رسا
  • تعداد صفحات: 440
  • مترجم: محمود طلوع
توضیحات

برای بهبود عملکردتان در کسب و کار همواره به دنبال رشد و افزایش آگاهی تان باشید. کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد توسط مارک نوشته‌شده است که حاصل سال ها تجربه تجاری و آکادمیک و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مختلف از جمله دانشگاه هاروارد است. او این نکات جمع‌آوری‌شده را تحت عنوان «10 فرمان بچه های تیز» بیان کرده است. این 10 مورد عبارتند از: 1)    اهمیت پول را هیچ‌گاه دست کم نگیرید.