کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار
کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار

کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: نگاه نوین
  • تعداد صفحات: 112
  • مترجم: حسین یاغچی سقاخانه
توضیحات

رابرت کیوساکی عقیده دارد موفقیت بیش از هر پارامتر دیگری به قدرت ذهن و آرزوهای انسان بستگی دارد و عوامل دیگر مانند استعداد، پول یا شرایط خانوادگی عوامل کلیدی ای نیستند. او در کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار یکی از کتاب‌هایی است که درباره علل موفقیت سخن می‌گوید و به مخاطب می‌گوید که اگر می‌خواهید به آنچه که رؤیایش رادارید برسید و در زندگی رویایی تان زندگی کنید، باید ابتدا علت و چرایی آرزوهایتان را پیدا کنید و پس‌ازآن