کتاب هر برند یک قصه است
کتاب هر برند یک قصه است

کتاب هر برند یک قصه است

ویژگی های کتاب

  • برند: اطراف
  • شابک: 978-622-6194-31-0
  • موضوع: بازاریابی و فروش

توضیحات

شاید تاکنون قصه را به عنوان موردی تفریحی دیده باشید. اما آیا تاکنون به این فکر کرده اید که قصه می‌تواند بر فروش محصول شما اثر شگفت‌انگیزی داشته باشد؟  کتاب هر برند یک قصه است  به شما کمک می‌کند تا از قدرت داستان ها استفاده کنید و در رقابت با دیگران در بازار پر چالش پیروز شوید. به کمک قصه و داستان قادر خواهید بدتا یک رابطه معنادار با مشتریانتان ایجاد کنید و به وسیله آن محصول را به مشتری معرفی کنید. سپس، قادر خواهید ب