کتاب وقتی زنان بخواهند
کتاب وقتی زنان بخواهند

کتاب وقتی زنان بخواهند

ویژگی های کتاب

توضیحات

. گریس بانی پیام مهمی برای زنان در سرتاسر دنیا دارد، روحیه کارآفرینی! کتاب وقتی زنان بخواهند، زنان را مخاطب قرار می‌دهد. بانی در این کتاب بیش از 100 نفر از زنانی را مثال می‌زند که با سنین مختلف و نژادهای متعدد و البته در صنایع مختلف موفق به کارآفرینی و خلاقیت شده اند. او می‌خواهد به مخاطب بگوید که فرقی نمی‌کند که هستید، شما توانایی دارید به موفقیت در کسب و کارتان برسید. او در این کتاب جذاب به مصاحبه با این زنان قدرتمند م