کتاب پنج راز فریبنده‌ی افراد واقعا موفق و چند یادداشت دیگر
کتاب پنج راز فریبنده‌ی افراد واقعا موفق و چند یادداشت دیگر

کتاب پنج راز فریبنده‌ی افراد واقعا موفق و چند یادداشت دیگر

ویژگی های کتاب

توضیحات

دارن هاردی، نویسنده موفق کتاب اثر مرکب، در این کتاب از رازهای افراد واقعاً موفق سخن می‌گوید. او تاکید می کند که مطالب این کتاب را در هیچ مجله موفقیتی پیدا نخواهید کرد. او در کتاب پنج راز فریبنده افراد واقعا موفق به