کتاب چرا دانش آموزان ممتاز برای دانش آموزان ضعیف کار می کنند؟
کتاب چرا دانش آموزان ممتاز برای دانش آموزان ضعیف کار می کنند؟

کتاب چرا دانش آموزان ممتاز برای دانش آموزان ضعیف کار می کنند؟

ویژگی های کتاب

توضیحات

این کتاب نوشته رابرت کیوساکی یکی از موفق ترین مدرسان در حوزه کسب و کار و موفقیت مالی است. البته بیشتر او را با نخستین کتاب او، یعنی«پدر پولدار، پدر بی ‌پول» می شناسند، کتابی که یکی از رکورد داردان فروش در میان کتاب های کسب و کار است. این کتاب،همانند سایر آثار کیوساکی نحوه آموزش منحصر