کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

ویژگی های کتاب

توضیحات

فلورانس اسکاول شین، نویسنده ماهر در حوزه مدیریت و انگیزش است که یکی از محبوب ترین کتاب‌های او کتاب چهار اثر از فلورانس است. البته این کتاب پس از مرگ او به چاپ رسیده و حاصل جمع‌آوری نوشته‌های او می‌باشد. این 4 اثر عبارتند از: •    راه مخفی به‌سوی موفقیت •    گفتار تو، چوب جادوی توست •    بازی زندگی و شیوه آن •    قدرت کلام راه مخفی به سوی موفقیت