کتاب 10 هفته تا موفقیت بی چون و چرا اثر دارن هاردی
کتاب 10 هفته تا موفقیت بی چون و چرا اثر دارن هاردی

کتاب 10 هفته تا موفقیت بی چون و چرا اثر دارن هاردی

ویژگی های کتاب

  • برند: نگاه نوین
  • نویسنده: دارن هاردی
  • تعداد صفحات: 134

توضیحات

شاید تاکنون از نرسیدن به اهداف و آرزوهایتان به شدت غمگین شده باشید اما باید بدانید که علت این نرسیدن ها این است که از نظر احساس دچار ضعف هستید! اما همه ما فرصت داریم تا سرنوشت خود را آن‌گونه رقم بزنیم که خود می‌خواهیم. موهبتی که هیچ‌کدام از موجودات  قادر به انجامش نیستند. حیوانات و گیاهان فقط تا محدوده مشخصی توان دارند. فقط انسان‌ها هستند که کم‌تر از حد توانشان فعالیت می‌کنند.این موضوع همان چیزی است که ما را ازنظر احساسی ضعیف می‌کند و مغز ما این تغییرات