کتاب 22 قانون تغییرناپذیر برند
کتاب 22 قانون تغییرناپذیر برند

کتاب 22 قانون تغییرناپذیر برند

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: سیته
  • نویسنده: ال ریس
  • مترجم: منیژه شیخ جوادی
توضیحات

فروشنده : کتابدان
امتیاز محصول: 10
50,000 تومان
موجود است