کتاب چگونه کمال گرا نباشیم
کتاب چگونه کمال گرا نباشیم

کتاب چگونه کمال گرا نباشیم

ویژگی های کتاب

  • برند: شمشاد
  • انتشارات: شمشاد
  • جلد: شومیز

توضیحات

کمال‌گرایی، بد یا خوب؟ ابتدا باید متوجه مفهوم کمال‌گرایی شوید. آنگاه به‌سادگی متوجه می‌شوید کمال‌گرایی نه تنها صفت خوبی نیست؛ بلکه می تواند مخرب باشد. کمال‌گرایی مفهومی صفر و یکی دارد، یعنی همه یا هیچ! کمال‌گرایان هیچ‌گاه حد وسط را برای خودشان در نظر نمی‌گیرند و می‌خواهد یا به چیزی نرسند یا آن را به‌طور کامل در اختیار بگیرند. نرگس محمدی در کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم این ویژگی را می‌توان میل به کامل بودن هم تعبیرمی کن